Lek

Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Styrkesirkus

Et utvalg av styrkeøvelser hvor man jobber sammen i par. Øvelsene stiller store krav til samhandling

Terning-styrke

Organiseringsform med bruk av terninger som kan brukes i alle typer stasjonstrening

Smyger’n

Øvelse som trener hurtighet, smidighet, koordinasjon og retningsendring raskt

Kommandørgrisen

Utfordrar reaksjonsevna til deltakarane og evna deira til å utføre ulike handlingar på ulike signal

Griserumpe

Tradisjonssleik der både kast, mottak og reaksjonsevne vert øvd

Rokkering-krøll

Rokkeringen skal forflyttes, men kan ikke være borti hender eller føtter – og sirkelen må ikke brytes.