Lek

Terning-styrke

Organiseringsform med bruk av terninger som kan brukes i alle typer stasjonstrening

Smyger’n

Øvelse som trener hurtighet, smidighet, koordinasjon og retningsendring raskt

Kommandørgrisen

Utfordrar reaksjonsevna til deltakarane og evna deira til å utføre ulike handlingar på ulike signal

Griserumpe

Tradisjonssleik der både kast, mottak og reaksjonsevne vert øvd

Rokkering-krøll

Rokkeringen skal forflyttes, men kan ikke være borti hender eller føtter – og sirkelen må ikke brytes.

Målestokken

Lek der deltakerne må ta i bruk kroppen for å finne målene på diverse gjenstander.