Lek

Stigespel

Spel stigespelet ute i naturen eller innandørs. Terningen bestemmer korleis du skal springe

Matte-gris

Aktivitet der man fysisk spiller kortspillet «gris» samtidig som man trener matematikk

Matte-curling

Gå i blinde og forsøk å treffe blinken med erteposen. Jo nærmere senter man treffer, jo flere poeng får man

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid

Kroppen som kreatør

Deltakarane skal samla eller gruppevis bruke kroppane sine til å forme ulike figurar, bokstavar, former osv.

Bokstavsamleren

Aktiviteten går ut på å samle flest mulig bokstaver innenfor en gitt tidsramme, for så å forme ord med bokstavene

Stasjonsbingo

Organiseringsform med bingobrett som skaper spenning og lek i en tradisjonell aktivitet

Rytmestussen

Øvelse hvor man må samarbeide og trener kognitive ferdigheter og fagkunnskap i basisfag

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Romkjensle

Bruk erteposar til å trene på romkjensle. Kast erteposen, lukk augene og prøv å finne den att

Houdini

Hvem klarer å snike seg ut av ringen uten å bli oppdaget av de andre?