Lek

Houdini

Hvem klarer å snike seg ut av ringen uten å bli oppdaget av de andre?

Hauk og due

Ein tradisjonell jage- og fangeleik med fleire moglegheiter for variasjon og strategitenking

Haien kjem

Tradisjonell leik der ein øver strategitenking, reaksjonsevne og det å halde ut

Byturen

Fin oppvarmingslek der en også får trent hukommelsen

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Jaktball

Lekpreget form for hurtighetstrening der en løper og resten skal kaste avisballer på den som løper