Stafetter

Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag

Forme modeller

Stafett eller lagkonkurranse der deltakarane skal byggje med fyrstikker, pinnar eller klossar

Samleren

Stafett med bruk av terning, som tilfeldiggjør hvem som vinner/taper. Kan brukes mot ulike fag også

Skuddintervall

Her vises en organiseringsform hvor det skapes variasjon i forhold til måter å score på

Terning-ball

Stafett hvor terningen bidrar til å tilfeldiggjøre hvem som blir ferdig først og sist

Vokal og konsonant

Barna lærer gjennom fysisk aktiv læring å gjenkjenne bokstavenes lyd og egenskap og å stave lette ord.