Forfatter: Marte Gausvik

Pariserpolka

Pardans som vert dansa i ein stor ring med enkel handfatting og med gå- og bytomfotsteg