Lek

50- leken

Gøy aktivitet som kan tilpasses alle fag og alle trinn i skolen. Her kan man jobbe tverrfaglig på en morsom og aktiv måte

Kongen befaler

En er konge. Når kongen for eksempel sier ”kongen befaler, ta deg på hodet!”…

Rekkestafett

En person starter fra hvert lag, runder en kjegle og løper tilbake og henter neste mann på laget.

Stafett med benker

Fire benker settes sammen i et kryss +. Del opp i 4 lag. Hvert lag setter seg etter hverandre på en av benkene…

Sykehussisten

Det er en eller flere som har den (er basiller), og det er om å gjøre å ta så mange som
mulig.