Aktiv Læring

Kroppen som kreatør

Deltakarane skal samla eller gruppevis bruke kroppane sine til å forme ulike figurar, bokstavar, former osv.

Aktiv norsk

Stafettaktivitet der ein nyttar magnetbokstavar til å forme ord på ei tavle

Bokstavsamleren

Aktiviteten går ut på å samle flest mulig bokstaver innenfor en gitt tidsramme, for så å forme ord med bokstavene

Stasjonsbingo

Organiseringsform med bingobrett som skaper spenning og lek i en tradisjonell aktivitet

Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag

Frigi kapteinen

Lagspill der deltakerne skal øve på kast og mottak samtidig som strategi og kognitive ferdigheter utfordres

Forme modeller

Stafett eller lagkonkurranse der deltakarane skal byggje med fyrstikker, pinnar eller klossar

Samleren

Stafett med bruk av terning, som tilfeldiggjør hvem som vinner/taper. Kan brukes mot ulike fag også

Rytmestussen

Øvelse hvor man må samarbeide og trener kognitive ferdigheter og fagkunnskap i basisfag

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Romkjensle

Bruk erteposar til å trene på romkjensle. Kast erteposen, lukk augene og prøv å finne den att