Aktiv Læring

Terning-ball

Stafett hvor terningen bidrar til å tilfeldiggjøre hvem som blir ferdig først og sist

Ballkontroll

Øvelser som trener på å sprette, sparke, kaste og motta ball, samtidig som samhandling og kommunikasjon er viktig

Kommandørgrisen

Utfordrar reaksjonsevna til deltakarane og evna deira til å utføre ulike handlingar på ulike signal

Terningstafett

Stafett der terningen er med på å gjere resultata tilfeldige, slik at ikkje alltid den sterkaste vinn og den svakaste tapar

Kjegletjuven

Kjegletjuven er et ballspill der man må tenke taktisk og både angripe og forsvare seg samtidig, som et lag

Bingofanger’n

Bingofanger’n er en lekpreget form for utholdenhetstrening der tilfeldigheter avgjør vinneren